Tarot en Jung

 “Archetype”, “Persona” en “Projectie”. Deze termen zijn bedacht en uitgewerkt door de beroemde psychiater Carl Jung (1875 –1961). Jung, de grondlegger van de analytische psychologie, heeft zijn hele leven gewijd aan het doorgronden van de menselijke psyche. Daarbij is hij – ondanks dat hij de psychologie als natuurwetenschap op de kaart wilde zetten –  ver buiten de voor die tijd gangbare wetenschappelijke paden getreden. 

Jung was ervan overtuigd dat de mens zowel een wezenlijke kern (ziel) als een bewustzijn heeft en dat de ziel probeert te communiceren met het bewuste d.m.v. beelden. Dit zodat hij of zij zich kan ontwikkelen tot een harmonisch, uniek en gebalanceerd persoon. Jung noemde dit ‘individuatie’. De Tarot wordt dan ook wel eens omschreven als het gehele individuatieproces van een mens. Je kunt de Tarot echter ook zien als de ontwikkeling van het bewustzijn van de mensheid als geheel.

Jung heeft zijn analytische psychologie voor een groot deel gebaseerd op oude spirituele en religieuze symboliek (waaronder die uit alchemie). Hij heeft occulte werken, rituelen, symbolen, mythologie en religies van alle tijden en alle culturen met elkaar vergeleken en kwam tot de conclusie dat de persoonlijke en spirituele ontwikkeling van mensen praktisch altijd en overal het zelfde ‘patroon’ volgt.

In deze cursus gaan we de Tarotkaarten bekijken door de bril van Jung en we zullen ingaan op de symboliek in de kaarten en de correspondentie met de terminologie van Jung. Dit zal enorm veel verdieping kunnen geven aan je leggingen, maar het is ook zeer goed mogelijk dat je op persoonlijk vlak leert herkennen hoe jouw onbewuste met jouw bewuste communiceert.

Opbouw

Les 1
♠️  Inleiding 
♠️  Het (collectief) onbewuste    
♠️  Ik en Zelf
♠️  Het Ego
♠️  Individuatie

Les 2
♠️  Animus en Anima 
♠️  Alchemie
♠️  Archetype
♠️  Personae

Les 3
♠️  Projectie
♠️  De Schaduw  
♠️  Synchroniciteit
♠️  Sprookjes

Les 4
♠️  Persoonlijkheid
♠️  Cijfersymboliek
♠️  Kleurensymboliek
♠️  Hofkaarten

Les 5
♠️  Examen
♠️  Uitloop & extra onderwerpen
♠️  Tarotleggingen
♠️  Gezellige afsluiting

Aantal lessen5 dagen, 10.00-16.00
Kosten€400
Datavoorjaar 2022
LocatieHilversum
DocentPaola
Aanmeldendeze cursus is vol
Deze cursus is een keuzemodule in het tweede jaar van de Tarot Master. Wil je hem als losse cursus volgen, neem dan even contact op.

Inschrijven of meer informatie? 
Neem contact op via info@academievoortarot.nl.