Met deze overzichten is het een stuk makkelijker om de betekenissen van de kleine arcana kaarten te leren!

Kaartbetekenissen: de elementen

‘KLEUR’ ELEMENT BETEKENIS
grote arcana geen ziel/alle elementen levenslessen, grote veranderingen
kleine arcana kelken water voelen, emoties, connectie met anderen
kleine arcana pentakels aarde doen, hebben, iets opbouwen, materiële dingen (geld, bezit)
kleine arcana zwaarden lucht denken, communicatie
kleine arcana staven vuur willen, passie, spiritualiteit

 

Kaartbetekenissen: getallen

1

nieuw begin

ik ben (bewustzijn), pure energie, eenwording

potentie, plannen, nieuw begin, kansen, intentie

inspiratie

 

6

evenwicht

keuze, dilemma’s en beslissingen

harmonie en evenwicht

helpen en geholpen worden (afhankelijkheid, ongelijkwaardige relaties)

 

2

twijfel

dualiteit, tegenovergestelden, spanningsveld, balans

verbinden
keuzes, twijfel, beslissen

 

7

bezien

evolutie, verder gaan, beweging en verandering

tussentijds evalueren, doelen stellen, richting kiezen

situatie beoordelen, strategisch denken, aanpak bepalen

 

3

groei en ontwikkeling

manifesteren, ruimte en tijd geven

creativiteit en expressie, flow

samenwerking, groepsactiviteit

 

8

oorzaak en gevolg

voortgang, doorzetten, volharding

patroon, herhaling van een situatie

efficiënt, methode

eerlijkheid, duidelijkheid, realiteit

 

4

blijven hangen/stilstaan

stabiliteit, fundament, structuur

ordening, regelmaat, rust

conventionaliteit, conformiteit, grenzen

stagneren, (vastgeroeste) eigenwijsheid

 

9

evaluatie, eigen wijsheid

iets afronden, terugkijken en beoordelen, iets voltooien en daardoor gevormd worden als individu

zelfbewustzijn, tijd voor rust, tijd om je terug te trekken in jezelf

 

5

conflict

communicatie, leren aan en leren van,

verandering, onzekerheid, instabiel, kwetsbaar, crisis

vrijheid, risico

 

10

resultaat, nasleep, hoe nu verder?