Wijsheid op Woensdag

Via Instagram deel ik iedere woensdag een stukje ‘wijsheid’. In mijn schrijfsels ga ik wat dieper in op deze wijsheden en hoe ze jou kunnen helpen op je pad met de tarotkaarten.

 

 

Door deze quote over de Hierophant dacht ik terug aan mijn sessies bij de psycholoog toen ik aan het herstellen was van mijn burn-out, drie jaar geleden. Ik kreeg de opdracht om te onderzoeken met welke overtuigingen ik ben opgevoed.

Dit zijn er zomaar vier die ik toen heb opgeschreven:

Het is goed om altijd kritisch te zijn.

Je moet niet altijd zeggen wat je denkt.

Er voor elkaar zijn is belangrijk.

Probeer je altijd te verplaatsen in een ander voor je oordeelt over diens handelen.

Toen ik eenmaal in de flow zat, hield ik niet meer op met schrijven: in totaal kwamen er meer dan 80 overtuigingen uit mijn pen. Ik heb ze eerst met de hand geschreven, kriskras door elkaar zoals ze in me opkwamen terwijl de jeugdherinneringen door mijn hoofd gingen. Vervolgens heb ik ze in een Word-bestand gezet en gesorteerd op verschillende categorieën (jazeker, ik pakte het grondig aan, ‘je moet altijd je huiswerk goed doen’ had ik tenslotte ook meegekregen 😉 ).

Ik heb door mijn aantekeningen gebladerd om te zien of ik bij deze hele exercitie nog tarotkaarten heb getrokken, maar dat lijkt niet zo te zijn. Als duidelijk is wat je te doen staat, dan heb je de tarot ook niet nodig. In dit proces van mijn eigen overtuigingen onderzoeken had ik echt genoeg aan mijn eigen gedachten en had ik geen behoefte aan een perspectief vanuit de kaarten.

Door mijn eigen overtuigingen op te schrijven, kreeg ik zicht op hoe ik denk. Ik kon er vervolgens ook van loskomen, bevragen of deze overtuigingen nog steeds bij mij pasten. Ik kon gaan KIEZEN welke overtuigingen echt bij mij horen, en welke ik wilde loslaten. En ook welke nieuwe overtuigingen ik kon gaan toevoegen door de levenslessen die ik in die periode leerde.

Veel mensen vinden de Hogepriester benauwend, omdat hij zo dogmatisch is. Maar hij daagt je juist uit om stil te staan bij je eigen dogma’s. Pas als je die ziet, kun je met afstand naar ze kijken. En dat is juist bedrijvend.